Iqela lethu

Iqela labasebenzi be-Element

Abasebenzi bethu bonke babumbene embonweni wabo, imigaqo yabo kunye nokuzimisela kwabo okungenakunqanda ukunika abantu abatsha ithuba lokufumana ithuba elivulelekileyo kubo. Ukususela kumavavolontiya ethu athile ukuya kwi-boardroom yethu, sinawo umbono kunye nokuqonda okufanayo.

Kodwa ... Senza izinto ngokwahlukileyo. Nangona umbono wethu owabelwana ngawo uyona nto ibaluleke kakhulu ekudibanisa nathi, mhlawumbi mhlawumbi kuphela.
Siyaqonda kwakhona ukuba italente ivela kuyo yonke imvelaphi kunye namacandelo kwaye sikholelwa ukuba iqela elifani ngokwenene lisinceda ukunikezela ngenkonzo eyahlukeneyo ngokwenene.

 

Matthew Brewer
IGosa loLawulo / loyilo
Jack Calder
UMququzeleli weNCS
Christopher Hill
Igosa eliphethe i-ofisi
John Laing
SENCO
UNabeela Mowlana
I-NCS uSekela-Mququzeleli
John Parkinson
IGosa loLawulo
Richley
Umphathi weNCS
USteph Taylor
UMququzeleli weNCS
Element Society